Om Cykelbranschen

chain-divider

Vi består idag av landets ledande varumärken inom cykel vare sig det gäller försäljning eller tillverkning. Det finns flera goda skäl att cykla. En del cyklar för att det är bra för miljön, andra för att det är bra för hälsan och somliga bara för att det är så kul. Vår ambition är att se till att det finns en cykel som passar just dina behov. Händer något eller om du vill vårserva din cykel skall du tryggt kunna lämna den till kunniga fackmän.

Vi strävar efter att cykeln skall få högre status bland annat genom att arbetet med europeiska cykelstandarder. Genom vårt arbete inom Svensk Cykling är vi med och påverkar politiker och beslutsfattare att satsa på cykling. Framför allt behöver vi fler cykelbanor till och i städerna så att cykeln får sin rättmätiga plats.